Opening Time : Friday – 4 AM to 7 PM

Here’s the address :

Pallavaram Santhai Friday Market, Arumalai Chavadi, Pallavaram, Chennai, Tamil Nadu 600043